De poort

U staat op het punt om door de poort te gaan en het landschap te betreden waar het wensvuur brandend wordt gehouden! De poort zal u de toegang verschaffen. Betreed het landschap met liefde in uw hart, en de liefde van het wensvuur zal antwoorden!!

Het Wensvuur

U heeft nu het landschap van het wensvuur betreden!!! Nader het vuur met een open gemoed,en stel in gedachten de vraag, waarop u een antwoord zoekt. Of laat het orakel zonder een vraag te stellen uw positie in het leven bepalen. Gooi daarna één voor één de munten in het vuur, en laat de lijnen voor het orakel ontstaan!!!!!!!!!!

Gemeenschap met mensen

HEMEL TEZAMEN MET VUUR: HET BEELD VAN DE GEMEENSCHAP MET MENSEN, ZO MAAKT DE PERSOON HET ONDERSCHEID EN DEELT HIJ DE DINGEN IN. De gemeenschap van mensen moet niet voortkomen uit het IK, maar uit de doeleinden van de gehele mensheid. Het is in dit stadium belangrijk om duidelijk te weten waar men mee bezig is, en waarom. Er is standvastigheid nodig en kracht, om te blijven staan in het eigen geloof. En dit na te streven binnen het gezamelijke doel van de groep. De vrager, heeft behoefte aan groei en aan sturing, hij wil zich bewijzen als werkzaam lid van de maatschappij. Hij wil tegelijk één zijn met de groep waarin hij verkeerd, en zijn eigen ik als individu ontwikkelen. Er dient gekeken te worden naar de dingen die nu spelen, en er dient opnieuw gerangschikt en geordend te worden, voor de uitkomst zichtbaar zal zijn. Vermenging dient plaats te vinden vanuit belangstelling in elkaar en niet vanuit behoefte van het eigen Ik. Vanuit ware belangstelling voor elkaars doeleinden kan er een gezamelijke weg gevonden worden. Enkel werkend vanuit het eigen IK, laat een weg zien die eenzaam wordt bewandelt.