De poort

U staat op het punt om door de poort te gaan en het landschap te betreden waar het wensvuur brandend wordt gehouden! De poort zal u de toegang verschaffen. Betreed het landschap met liefde in uw hart, en de liefde van het wensvuur zal antwoorden!!

Het Wensvuur

U heeft nu het landschap van het wensvuur betreden!!! Nader het vuur met een open gemoed,en stel in gedachten de vraag, waarop u een antwoord zoekt. Of laat het orakel zonder een vraag te stellen uw positie in het leven bepalen. Gooi daarna één voor één de munten in het vuur, en laat de lijnen voor het orakel ontstaan!!!!!!!!!!

Na de voleinding

HET WATER IS BOVEN HET VUUR: HET BEELD NA DE VOLEINDING, DE PERSOON IS STERK EN KRACHTIG EN BESTAND TEGEN TEGENSLAG. De overgang van de oude naar de nieuwe tijd is reeds volbracht. In principe is alles al geregeld, op een aantal kleine details na. Het is nu zaak om de rust en regelmaat aanwezig in de persoon een constant karakter te laten behouden. Schommelingen hoorde bij het verleden een stabiliteit bij het heden en de toekomst. Men heeft een lange weg afgelegd om hier te komen, nu dient met rust en vaste hand het laatste gedeelte te worden ingevoegd zonder fouten te maken en zonder haast. Men mag de lessen geleerd op de weg om hier aan te komen nooit vergeten, daar het verval anders zijn intrede kan doen. De vrager, stroomt over van energie en innerlijke kracht. Op zich een heerlijk gegeven maar wel met de waarschuwing dat het ook explosief kan werken als het niet in de juiste banen naar buiten wordt geleid. Laat de dingen niet op hun beloop in deze periode maar treed handelend op daar waar de situatie dat vereist. Vertoon rust en maak plezier als de situatie op dat moment even niets van u verwacht. Leer de midden weg te vinden tussen het noodzakelijke in actie komen, en de acties die energie verspilling zijn, omdat ze op het verkeerde moment in de tijd worden uitgevoerd. Dit is een tijd waarin door het verstandelijk overzien van de situatie het evenwicht terug gevonden kan worden.