De poort

U staat op het punt om door de poort te gaan en het landschap te betreden waar het wensvuur brandend wordt gehouden! De poort zal u de toegang verschaffen. Betreed het landschap met liefde in uw hart, en de liefde van het wensvuur zal antwoorden!!

Het Wensvuur

U heeft nu het landschap van het wensvuur betreden!!! Nader het vuur met een open gemoed,en stel in gedachten de vraag, waarop u een antwoord zoekt. Of laat het orakel zonder een vraag te stellen uw positie in het leven bepalen. Gooi daarna één voor één de munten in het vuur, en laat de lijnen voor het orakel ontstaan!!!!!!!!!!

het werk aan het bedorvene

AAN DE VOET VAN DE BERG WAAIT DE WIND: HET BEELD VAN HET BEDERF, ZO DIENT DE PERSOON EEN ANDER STEUN TE VERLENEN, Wat door schuld van mensen is bedorven, kan door mensen weer worden goedgemaakt. Het beeld van het bedorvene is geen onverbiddelijk noodlot, maar ontstaan door misbruik van de omstandigheden wat tot bederf heeft geleid. Hier is dus ook de mogelijkheid om de dingen weer te keren, en het bederf ongedaan te maken. Het gaat hier dan ook niet om de acceptatie van het bederf, maar om de noodzaak te zien van het ongedaan maken en het verbeteren van de onstane situatie. De vrager, dient te kijken naar wat er fout gaat in zijn leven, en verbetering aan te brengen waar dat mogelijk is. Waarschijnlijk hebben onverschilligheid en luiheid voor het bederf gezorgd. Nu is het tijd om de schouders eronder te zetten, de kracht te verzamelen die nodig is en het grote werk der verandering aan te pakken, zonder terug te schrikken voor de hoeveelheid werk dat dit met zich meebrengt. Men dient niet met ruwheid voor de verandering te zorgen, maar met een kalm gemoed en vanuit het overzicht wat er gaande is. Men mag ook geen haast hebben tijdens de veranderingen, men dient te handelen vanuit een begrijpen, zodat het ook voor de verandering in het karakter kan zorgen dat noodzakelijk is, om het bederf niet opnieuw terug te laten keren. Leer de oorzaak te zien, dan is het ook mogelijk om het op te heffen.