De poort

U staat op het punt om door de poort te gaan en het landschap te betreden waar het wensvuur brandend wordt gehouden! De poort zal u de toegang verschaffen. Betreed het landschap met liefde in uw hart, en de liefde van het wensvuur zal antwoorden!!

Het Wensvuur

U heeft nu het landschap van het wensvuur betreden!!! Nader het vuur met een open gemoed,en stel in gedachten de vraag, waarop u een antwoord zoekt. Of laat het orakel zonder een vraag te stellen uw positie in het leven bepalen. Gooi daarna één voor één de munten in het vuur, en laat de lijnen voor het orakel ontstaan!!!!!!!!!!

Het optreden

BOVEN DE HEMEL BENEDEN HET MEER: HET BEELD VAN HET OPTREDEN, ZO ONDERSCHEID DE PERSOON HOOG EN LAAG EN VERSTERKT DE GEEST VAN DE MASSA. Hemel en aarde vertonen een hoogteverschil, wat geenzins door jaloezie wordt beinvloed. Zo heerst er ook onder mensen een verschil in rang en stand, wat niet door jaloezie vertroebeld dient te worden. Ieder persoon, op welke positie ook, is even belangrijk voor het functioneren van het geheel, rang en stand zijn slechts een uiterlijk plaatje, zonder wezenlijke inhoud voor de ziel. Door elkaar te accepteren in het zijn, zal het evenwicht gehandhaafd blijven. De vrager, dient zijn blik helder te houden, en te richten op het eigen zijn. Hij dient tevreden te zijn met, of te werken aan zijn eigen positie, en niet zich blind te staren op die van een ander. Ieder mens leid immers zijn eigen leven, onder zijn eigen omstandigheden en binnen zijn eigen mogenlijkheden. Geen twee levens verlopen gelijk, twee mensen met hetzelfde einddoel zullen de weg daarheen verschillend bewandelen. Leer tevreden te zijn met uzelf, treed naar buiten als uzelf, en voel uzelf een belangrijk radartje in het geheel van het leven. Slecht dan zal een ander u deze zelfde waarde toekennen.