De poort

U staat op het punt om door de poort te gaan en het landschap te betreden waar het wensvuur brandend wordt gehouden! De poort zal u de toegang verschaffen. Betreed het landschap met liefde in uw hart, en de liefde van het wensvuur zal antwoorden!!

Het Wensvuur

U heeft nu het landschap van het wensvuur betreden!!! Nader het vuur met een open gemoed,en stel in gedachten de vraag, waarop u een antwoord zoekt. Of laat het orakel zonder een vraag te stellen uw positie in het leven bepalen. Gooi daarna één voor één de munten in het vuur, en laat de lijnen voor het orakel ontstaan!!!!!!!!!!

De Jeugd dwaasheid

AAN DE VOET VAN DE BERG ONTSPRINGT EEN BRON: HET BEELD VAN DE JEUGD, DOOR DE BERG TE BEKLIMMEN ONTWIKKELD DE PERSOON ZIJN KARAKTER. De berg en het water vormen dit beeld, de bron van de jeugd die onderaan de berg ontspringt, is het beeld van de jeugd dwaasheid. De berg die beklommen wordt staat voor de groei naar volwassenheid en rijpheid. In de jeugd is dwaasheid nog geen echt gevaar, met dient immers fouten te maken om te kunnen leren. Men dient langzaam te leren en de berg te beklimmen, wijs wordend door de ervaringen die men onderweg opdoet. Men dient als leerling te beginnen en te groeien naar leraar. De vrager, dient het karakter te vormen, zoals het water dient te stromen, de blik van de jeugd is geneigd om alles te licht in te zien, en overal een spel van te maken, de ernst van het leven wijst op de noodzaak om de dingen serieus te benaderen en de kracht te concentreren, om de dingen tot een goed einde te brengen. Wie het leven als een spel beschouwt, komt nooit goed terecht, wie de berg tracht te beklimmen en onderweg met wijsheid leert, zal zijn problemen onderweg het hoofd kunnen bieden. Bouw de dingen rustig op stap voor stap en tracht niet rennend uw eind doel te bereiken.