De poort

U staat op het punt om door de poort te gaan en het landschap te betreden waar het wensvuur brandend wordt gehouden! De poort zal u de toegang verschaffen. Betreed het landschap met liefde in uw hart, en de liefde van het wensvuur zal antwoorden!!

Het Wensvuur

U heeft nu het landschap van het wensvuur betreden!!! Nader het vuur met een open gemoed,en stel in gedachten de vraag, waarop u een antwoord zoekt. Of laat het orakel zonder een vraag te stellen uw positie in het leven bepalen. Gooi daarna één voor één de munten in het vuur, en laat de lijnen voor het orakel ontstaan!!!!!!!!!!

De onschuld

ONDER DE HEMEL ROLT DE DONDER: ALLE DINGEN KRIJGEN DE NATUURLIJKE STAAT VAN DE ONSCHULD, DE PERSOON IS IN HARMONIE MET DE TIJD EN ZICHZELF. Als de mens zijn natuurlijke weg volgt vanuit het innerlijk weten, dan heerst er onschuld en harmonie, en is de persoon vrij van valsheid en intriges. Deze mens leeft naar zijn natuur en is daardoor in harmonie met de wet van het leven. Zuiverheid van ziel is het hoogste gegeven en dient onvertroebelt aanwezig te zijn, en als lijdraad het leven vorm te geven. De vrager, dient zuiver te zijn in zijn gevoel en zijn uiting hiervan. Hij dient het kind in hem dat nog zuiver en onbevangen is de ruimte te geven om zijn deel toe te voegen aan het leven. Deel de warmte en de goedheid met ieder om u heen en u zal in gelijke mate terug ontvangen, juist door het feit dat dit niet het uitgangspunt was bij het geven. Nu gestarte plannen zullen zeker hun doel bereiken daar ze met de juiste intentie worden gestart. Het is een positieve tijd in het leven van de vrager, en veel dingen zullen vorm gaan krijgen en gaan lukken. Blijf bij het eigen IK, en laat de schoonheid daarvan zijn warmte naar buiten mogen verspreiden.