De poort

U staat op het punt om door de poort te gaan en het landschap te betreden waar het wensvuur brandend wordt gehouden! De poort zal u de toegang verschaffen. Betreed het landschap met liefde in uw hart, en de liefde van het wensvuur zal antwoorden!!

Het Wensvuur

U heeft nu het landschap van het wensvuur betreden!!! Nader het vuur met een open gemoed,en stel in gedachten de vraag, waarop u een antwoord zoekt. Of laat het orakel zonder een vraag te stellen uw positie in het leven bepalen. Gooi daarna één voor één de munten in het vuur, en laat de lijnen voor het orakel ontstaan!!!!!!!!!!

Het blijmoedige

OP ELKAAR BERUSTENDE MEREN: HET BEELD VAN HET BLIJMOEDIGE, ZO ZOEKT DE PERSOON HET GEZELSCHAP. Waarheid en kracht moeten in het hart wonen van de persoon, om te zorgen voor vreugde, en geluk. Een open houding tegenover de buitenwereld is tevens een vereiste om tot waarlijke vreugde te komen. Onbeteugelde pret dient voorkomen te worden daar dit geen nuttig doel dient en niet zuiver uit de mens voortkomt. Egoisme dient geen doel anders dan de ondergang en dient tevens vermeden te worden. Het is een tijd van delen in gevoel, respect, en inzichten om gezamenlijk tot een dieper doel te komen. De vrager, bevind zich in een situatie waarin zijn leven dat van een ander beinvloed, dit samen gaan brengt diepgang en warme gevoelens, en is op zich goed. Ondanks dat de vrager prima in staat zou zijn om geheel alleen zijn levensweg te vervolgen is dit niet het doel van dit bestaan. De diersoort die mens heet is gemaakt om in paartjes door het leven te gaan, en onbewust zal de drang dan ook altijd aanwezig zijn. Zelfs in tijden waarin men gekozen of door de omstandigheden zijn tijd alleen doorbrengt is het verlangen naar delen sluimerend op de achtergrond aanwezig. Het alleen zijn vormt een karakter, het samengaan voegt iets toe aan beide karakters zodat deze zich verder kunnen ontplooien. Het is een prima periode voor het leggen van nieuwe contacten, het starten of het verdiepen van relaties, en het delen van liefde en gevoel.