De poort

U staat op het punt om door de poort te gaan en het landschap te betreden waar het wensvuur brandend wordt gehouden! De poort zal u de toegang verschaffen. Betreed het landschap met liefde in uw hart, en de liefde van het wensvuur zal antwoorden!!

Het Wensvuur

U heeft nu het landschap van het wensvuur betreden!!! Nader het vuur met een open gemoed,en stel in gedachten de vraag, waarop u een antwoord zoekt. Of laat het orakel zonder een vraag te stellen uw positie in het leven bepalen. Gooi daarna één voor één de munten in het vuur, en laat de lijnen voor het orakel ontstaan!!!!!!!!!!

Het omhoog dringen

BINNEN IN DE AARDE GROEIT HET HOUT: HET BEELD VAN HET OMHOOG DRINGEN, ZO SPAART DE PERSOON DE KLEINE DINGEN OM TOT IETS GROOTS TE KOMEN. Dit is een periode van vooruitgang en gestadige groei. Een periode waarin men een grote flexibiliteit bezit. Men is bezig plannen te verwezenlijken, en succes zal dan ook niet achterwegen blijven. Men is vrij van angst in deze periode, en treed onbevreest de toekomst tegemoet. Men dient echter wel de nodige inspanning te willen leveren die nodig is voor de vooruitgang, zonder inzet geen beloning. De vrager, is bezig om een grote stap vooruit te zetten in zijn leven. Dit verloopt geheel op een natuurlijke manier, en men bezit de flexibiliteit om deze weg te volgen, zonder zelf als stoorzender te gaan werken door een te strak patroon. Het pad vraagt doorzetting en het verzetten van werk, maar belooft aan het eind ook het verwachte succes. symbolisch gezien begint men onder aan de trap en gaat trede voor trede omhoog tot men het eind bereikt, waar de beloning wacht. De trap is ook niet in één stap van beneden tot boven te overbruggen, dus uw pad is ook niet met één stap aan zijn eindpunt. Bewandel de weg, genietend van al wat u tegenkomt onderweg en laat u spiegelen in de warmte van de zon.