De poort

U staat op het punt om door de poort te gaan en het landschap te betreden waar het wensvuur brandend wordt gehouden! De poort zal u de toegang verschaffen. Betreed het landschap met liefde in uw hart, en de liefde van het wensvuur zal antwoorden!!

Het Wensvuur

U heeft nu het landschap van het wensvuur betreden!!! Nader het vuur met een open gemoed,en stel in gedachten de vraag, waarop u een antwoord zoekt. Of laat het orakel zonder een vraag te stellen uw positie in het leven bepalen. Gooi daarna één voor één de munten in het vuur, en laat de lijnen voor het orakel ontstaan!!!!!!!!!!

De macht van het grote

DE DONDER IS BOVEN AAN DE HEMEL: HET BEELD VAN DE MACHT VAN HET GROTE, ZO TREED DE PERSOON HIER NIET BUITEN DE WEGEN VAN DE WET. Het teken duid op een periode waarin de innerlijke waarden met grote kracht omhoog stijgt. Daar uit kan de valkuil voortkomen, dat men zich op deze kracht verlaat, en zijn ogen sluit voor het leven. Men dient hier waakzaam te zijn om niet blindelings al de impulsen te volgen, doch zich steeds af te vragen of men wel juist handelt. Innerlijke zuiverheid dient hier het motief te zijn, en de wens mag niet de vader van de gedachten worden. De vrager, dient rechtvaardigheid hoog in het vaandel te dragen in deze periode. Zich bij elke handeling af te vragen wat het motief hier achter is. Zich zeer bewust te zijn van de eigen kracht, doch deze niet blind te mogen volgen. Kracht is nodig om dingen te kunnen voltooien, maar deze kracht mag nooit tegen de gevestigde orde indruisen. Elke handeling dient in overeenstemming met de tijd te zijn. Men dient ontzag te hebben voor zijn meerderen ook al is men het niet altijd eens met de stelling die deze persoon aanhangt. Ware grootheid huist in harmonie, en niet in opstand tegen de gevestigde orde. Binnen de huiselijke situatie dient men glimlachend de orde te handhaven, daar dit niet de juiste tijd is, om met harde hand of boosheid dingen te veranderen of door te drukken.