De poort

U staat op het punt om door de poort te gaan en het landschap te betreden waar het wensvuur brandend wordt gehouden! De poort zal u de toegang verschaffen. Betreed het landschap met liefde in uw hart, en de liefde van het wensvuur zal antwoorden!!

Het Wensvuur

U heeft nu het landschap van het wensvuur betreden!!! Nader het vuur met een open gemoed,en stel in gedachten de vraag, waarop u een antwoord zoekt. Of laat het orakel zonder een vraag te stellen uw positie in het leven bepalen. Gooi daarna één voor één de munten in het vuur, en laat de lijnen voor het orakel ontstaan!!!!!!!!!!

Het doorbijten

DONDER EN BLIKSEM: HET BEELD VAN HET DOORBIJTEN, ZO LEERT DE PERSOON DE WET VAN OORZAAK EN GEVOLG. Wanneer een hindernis in de weg staat, dan is de enige mogelijkheid die leid tot opheffing daarvan, doorbijten. Het zijn meestal situaties van buitenaf die de doorgang verhinderen en de situatie complex maken, dan moet men standvastig doortasten, en er zorg voor dragen dat er geen blijvende schade ontstaat. Men dient hier niet het slachtoffer te worden van de dader, doch ook niet zelf de dader te worden, men dient beslissingen te nemen, waardoor de dader geen ruimte meer krijgt om de schade toe te brengen. De vrager, dient zich een beeld te vormen van de dingen die hij in zijn leven wil toelaten, en welke hij uit zijn leven wil verwijderen. Daarna dient hij alle middelen ter hand te nemen, om de negatieve invloeden te laten stoppen, of om te buigen naar positieve invloeden. Desnoods dient men rechtsmiddelen te gebruiken om het doel te bereiken. Het ondergaan van de tegenslagen brengt geen oplossing voor het probleem, slechts een rechtvaardige strijd zal tot een oplossing leiden, en klaarheid en ruimte scheppen. Niet een ander bepaald hoe uw leven verloopt, maar uzelf, het is tenslotte uw leven, en u dient het te leven op de manier die u wenselijk acht.