De poort

U staat op het punt om door de poort te gaan en het landschap te betreden waar het wensvuur brandend wordt gehouden! De poort zal u de toegang verschaffen. Betreed het landschap met liefde in uw hart, en de liefde van het wensvuur zal antwoorden!!

Het Wensvuur

U heeft nu het landschap van het wensvuur betreden!!! Nader het vuur met een open gemoed,en stel in gedachten de vraag, waarop u een antwoord zoekt. Of laat het orakel zonder een vraag te stellen uw positie in het leven bepalen. Gooi daarna één voor één de munten in het vuur, en laat de lijnen voor het orakel ontstaan!!!!!!!!!!

De bekoorlijkheid

BENEDEN AAN DE BERG IS HET VUUR: HET BEELD VAN DE BEKOORLIJKHEID, ZO KOMT DE PERSOON TOT OPLOSSING VAN ZJIN PROBLEMEN ZONDER STRIJD. De innerlijke reinheid dient hier voor de oplossing van de problemen te zorgen, inplaats van het aangaan van de strijd. Het teken toont een rustende schoonheid, binnenin klaarheid en duidelijkheid, aan de buitenkant de stilte. Dat is de rust van het reine innerlijk, als de begeerte zwijgt, en de wil tot rust komt, dan manifisteert zich de wereld zoals zij is. Schoon en rein en zonder strijd van zichzelf, deze strijd wordt er slechts door toedoen van mensen aan toegevoegd. De vrager, dient zich te realiseren dat grote problemen niet als sneeuw voor de zon verdwijnen door enkel een andere kijk erop te laten ontstaan, er dient lang en hard gewerkt te worden, en inzet zal getoond moeten worden, bij het doorvoeren van de inzichten. Eerst zal de innerlijke rust moeten terug keren, om van daaruit de kracht te verspreiden die nodig is om tot oplossingen te komen. In dit tijdperk komt vrolijkheid langzaam weer terug in het leven van de vrager, waardoor de last om hard te werken aan de problemen lichter zal worden. Er is echter nog een lange weg te gaan, die inzet, doorzetting, en de juiste inzichten vereist. U mag in dit stadium niet verslappen en achterover gaan zitten, u dient de dingen te durven zien zoals ze zijn, en ermee aan het werk te gaan.