Een kleine impressie van de 22 kaarten van de Grote Arcana.

De beschrijving wordt weergegeven in enkele steekwoorden die aangeven waar de kaart op zich voor staat. Echter in een legging zullen ze worden aangevuld met de omringende kaarten waardoor het totaal beeld ontstaat. Het is slechts een kleine greep uit dat waar de kaart voor staat.

The Fool

Groeien en op weg zijn-Leren-Genieten.

De kaart geeft iemand weer die zijn weg probeert te vinden in dit leven, maar veel te leren heeft.

The Magician

Zelfbeheersing-Kracht-Inspirerend.
 
Een kaart met veel mogelijkheden tot zijn beschikking om de gewenste doelen te behalen.
 

The Highpriestess:

Tweestrijd-Humeurig-Moeilijk-Groeien-Wisselende stemming.

De kaart geeft iemand aan die veel strijd moet leveren om zijn evenwicht te bewaren.

The Empress:

Huwelijk-Creatief-Moederlijk-Toegevend-Innerlijk ik.

Een kaart die veel te bieden heeft op veel verschillende gebieden. Aanspoort om te zoeken naar je ware persoonlijkheid.

The Emperor:

Bezit-Onderneming-Bereiken-Nieuw begin-Positief.

Iemand die een sterke basis kan leggen zowel zakelijk als privé.

The Highpriest:

Raadsman-Vervulling-Tevredenheid-Evenwicht.

Iemand die tevreden om kijkt naar wat hij/zij bereikt heeft en dit wil delen met anderen.

The Lovers:

Beslissingen-Keuze-Nieuwe weg-Samengaan.

De kaart spoort aan een keus te maken in het leven, om een nieuwe weg in te slaan. Dit kan slaan op werkelijke geliefden maar ook op ondernemingen.

The Chariot:

Bereiken-Overwinning-Einddoel- Tegenstelling.

Iemand die op weg is naar de overwinning waar hard voor gewerkt is.

Justice:

Evenwicht-Teleurstelling-Rechtspraak-Oordelen.

Deze kaart biedt de mogelijkheid tot het juiste evenwicht in zaken en het leven, op weg om doelen te verwezenlijken.

The Hermit:

Zoeken-Vernieuwing-Voorzichtig-Geloof-Eind van probleem.

De kaart duidt aan dat er een moeilijke weg wordt afgelegd die gevolgd moet worden om tot een oplossing te komen.

The Wheel:

Leven-Genieten-Omkering-Vooruitgang-Nieuwe kansen.

De kaart wijst ons op de mogelijkheid dat er altijd een nieuwe weg kan worden ingeslagen waardoor nieuwe kansen en leefpatronen ontstaan.

Strength:

Innerlijke kracht-Strijd-Hulp-Leiding-Seksueel.

Iemand die door inzicht en leiding zijn problemen te boven komt.

The Hanged Man:

Omkering-Verandering-Nieuwe inzichten-Dromen.

De kaart wijst ons op het feit dat het leven als een grap of een last ervaren kan worden, dat een juist inzicht nodig is om in evenwicht te komen met ons zelf als individu en met de wereld om om ons heen.

Death:

Einde-Begin-Nieuwe kansen-Afsluiten-Oogsten.

Deze kaart staat zeker niet voor dood gaan in de normale zin van het woord, eerder voor het overlijden van verkeerde dingen, gewoontes, gedachten, om plaats te maken voor de geboorte van iets nieuws.

Temperance:

Liefdevol-Begrijpen-Vernieuwing-Harmonie.

Deze kaart geeft het samen gaan van tegengestelde weer, de vermenging van de bewuste en onbewuste krachten.

The Devil:

Angst-Verdeeldheid-Dromen-Zoeken-Invloeden.

Deze kaart waarschuwt ons te kijken naar onze doelstellingen en leert dat het kwade om te keren is naar het goede.

The Tower:

Crisis-Ongeluk-Verandering-Inzicht.

Deze kaart staat voor het plotselinge inzicht wat wij kunnen verkrijgen, de omkering waar wij doorheen moeten, en leert ons na te denken voor wij handelen.

The Star:

Hoop-Nieuw begin-Toekomst-Vertrouwen.

Deze kaart laat ons vooruit kijken naar de toekomst, en leert ons dat alle grote dingen klein beginnen.

The Moon:

Illusie-Dromen-Uitstel-Misleiding.

Deze kaart laat ons zien dat niet alles is wat het lijkt, dat een juiste waarneming van de dingen hier op zijn plaats is.

The Sun:

Liefde-Kinderen-Geluk-Vervulling.

Deze kaart is zeer positief en leert ons het kind in ons zelf te bewaren en uit te dragen in een gelukkig samenzijn.

Judgment:

Besluiten-Haast-Verantwoordelijkheid-Vooruitgang.

Deze kaart dwingt ons beslissingen te nemen in plaats van de aarzelen, en de richting in ons leven te bepalen.

The World:

Plezier-Genot-Levensvreugde-Kansen.

Deze kaart staat voor rust en genieten na gedane arbeid, het compleet in evenwicht zijn met de dingen om ons heen, de tijd om te genieten van het leven.